How to design apps that change behavior?

Voor een hackethon die ik mede georganiseerd heb, heb ik een presentatie gegeven over hoe je apps ontwikkeld die gedrag kunnen veranderen (How to design apps that change behavior). De focus ligt dan zowel op het doel van de app zelf (namelijk dat de app leidt tot gedragsverandering), als op het ontwikkelen van een app die ook vaak gebruikt gaat worden.

How to design apps that change behavior?

Het eerste gaat dus over psychologische methoden en technieken om gedrag te veranderen, toegepast binnen een “app setting”. Bijvoorbeeld, stel je wilt een app ontwikkelen die “groen gedrag” zoals recyclen van plastic tassen stimuleert. Het helpt dan om na te denken over hoe je gedrag kunt veranderen. Je kunt dan kijken naar het Behavior Model van B.J. Fogg. Hij zegt namelijk iets over welke factoren aanwezig moeten zijn voordat mensen hun gedrag veranderen (namelijk: motivation, ability, en triggers). Het tweede gaat over hoe je een app moet inrichten zodat mensen de app ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Een framework dat hierbij handig is, is het aanmaken van Tiny Habits (wederom van B.J. Fogg). Meer algemeen moet je kijken naar theorieën over gewoontegedrag, habit formation, en implementatie intenties (of action plans). Bijvoorbeeld, stel je ontwikkelt een app die de user elke dag moet gebruiken (stel, het invullen van een dagboek). Dan moet je ervoor zorgen dat het gebruik een gewoontegedrag wordt. Koppel het gebruik bijvoorbeeld aan een gedrag wat je gebruikers elke dag consequent uitvoeren (tanden poetsen, naar de toilet gaan, de wekker zetten) en laat ze een als…dan… statement maken (als ik… dan doe ik…).

Deze methoden en technieken zijn ook goed te gebruiken als  online persuasion middelen. Ik gebruik ze dan ook regelmatig voor mijn opdrachtgevers om hun online klanten te verleiden. Wil je bijvoorbeeld een betere klant retentie, zorg dan dat het doen van aankopen in je webshop een gewoontegedrag wordt. Wil je meer aankopen, zorg dan dat je de juiste triggers op het juiste moment aanbied aan je klant.

Heb je vragen over deze presentatie, of wil je meer weten over gedragsverandering en het aanleren van gewoontegedrag? Neem dan contact met mij op!

Wil je meer weten over het online verleiden van je klanten? Lees dan ook deze blogpost!